Nieuwbouw

Bouwonderneming Hoendervangers heeft alle kennis in huis om elk nieuwbouwproject te realiseren. We werken op basis van gedegen vakmanschap. Volgens de hoogste kwaliteitseisen van deze tijd. Met oog voor de wensen van morgen. Zowel in woningbouw als utiliteit. Ook doen we aan projectontwikkeling. Door grondposities te verwerven op interessante locaties. En daar plannen bij te bedenken waar vraag naar is. Om die vervolgens zelf te ontwikkelen en in de markt te zetten.